Tady píšu jen pár úryvků z mé budoucí knížky... už teď vám žíkám že se máte na co těšit ;)
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb

 

 

klikněte na:

 

Chat

 

 


 

Dobrodružství nečeká....

 
 

Slidewarrior

Slidewarrior- cesta legendy

Napsal: Water Phoenix


Kapitola první - Ticho


Po obrovské válce, která nám vzala skoro všechnu sílu bylo ticho a žádný nepřítel nebyl na obzoru. Ticho, to ticho které na nás působilo celé dva měsíce se nedalo popsat....jako by se blížilo další nebezpečí...není to daleko od pravdy....


Kapitola druhá - Osudné zaváhání


"To je pravda." oddechl si Water. "Nemůžeme čekat na jejich příležitost." odpověděl Air. " Rád bych upozornil na Filipa který se nejspíš bude chtít pomstít, že jsme mu vzali Toma." řekl Fire. "Neříkejte mu Filip je to Fire Dragon. Málo kdo zná celý jeho příběh." řekl Water, procházel po místnosti a brblal si pro sebe. " Znám ho, je to dlohý a napínavý příběh. Trvalo by celý týden říct ho celý." vzdychl si Earth. Nato Air vstal a křičel: "Nebavme se teď o něm a řešme naši situaci ! Je jen malá část toho co se stane když budeme nadále váhat. Velký křeček zotročí lidi a mi budeme naprosto bezmocní.....bude nám hrozit jedině smrt a nevím ja vy...ale mě se to nelíbí." "Tak co navrhuješ?! " podíval se Fire tázavě na Aira. Air mlčel a díval se do země. Potom vstal a řekl: " V první řadě by si měl Tom najít lepší zbraň." Po těchto slovech se všichni podívali na chlapce který seděl opřený o zeď v rohu místnosti. Z jeho oddychování se dalo poznat že spí. V pravé ruce svítal dřevěnou hůl, která mu nahradila zbraň. Ještě ji nepoužil a to bylo dobře. Jinak by nepřežil ani 5 sekund."Má toho hodně za sebou jako my všichni, ale nemůžeme riskovat....zítra se tu sejdeme v plné zbroji a vydáme se na cestu" řekl Fire. "Souhlasím....ale kam půjdeme?" odpověděl Water. " Na cestu...dlouhou cestu....hledat Tomovu zbraň" odvětil Fire. "Nelíbí se mi když mu říkáme Tom...zní to divně." řekl Earth. " Máš pravdu....ale jméno se mu dá až podle skutku nebo nějaké...zbraně. " vzdychl Air.


Kapitola třetí - Příšery útočí


Zlatí bojovníci cestovali už celé dva dny. Docílili jenom toho, že byli unavení. Nacházely se teď někde v sibiřských bažinách. Bořili se jim nohy a bolela je hlava. " To bych rád věděl kde chcete tu zbraň hledat." otázal se Tom. "To je jednoduché....půjdeme dál a dál...zbraň si nás najde sama. A když jsme u toho...jakou zbraň by sis představoval? " řekl Water. "Asi meč....je jedno jestli dvouruční nebo jednoruční." odpověděl Tom. Po této větě Zlatí bojovníci mlčely nejméně 2 hodiny. Začalo se stmívat. Slunce zacházelo za hory v dálce a všude kolem cvrkali cvrčci. Fire zastavil a nasbíral hromadu dříví. Položil ji na zem a kolem obskládal kameny, potom natáhl ruku a dřevo vzplálo. Všichni si poskládali deky kolem ohně. Air si lehl a usnul. Ostatní seděli a potichu si povídali. " Zatím to nevypadá moc nadějně. " řekl Earth. "Ano máš pravdu, ale dal bych cokoli na světě že u těch hor něco bude. " odpověděl Water. Chvíli všichni mlčeli a dívali se do plápolajících plamenů. Potom si lehli a postupně usnuli. Jen Water nemohl spát. Připadalo mu, že je někdo, nebo spíš něco sleduje. Posadil se a rozhlédl. Nic neviděl a myslel si, že se mu to asi jen zdá. Vtom se pohnulo něco za keřem. Water si stoupl a šel k němu. Nahlédl za něj a nic tam nebylo. Zakroutil hlavou a otočil se. Najednou ho něco srazilo k zemi. Automaticky se natahoval po kataně, ale bylo pozdě. Stvoření na něm leželo plnou vahou. Ať dělal cokoli nemohl se pohnout. Snažil se přemýšlet. Jestli to na mě leží a je pokryto celé mé tělo. Mohl bych použít triskové boty a nestvůru ožehnout. Natočil boty směrem nahoru, přesně na břicho příšery. Potom si potichounku zapl něco naruce. Boty zažehli modrý plamen a nestvůra zařvala. Fire se probudil. Water se narovnal vytasil katanu a usekl monstru hlavu. Fire k němu doběhl a podíval se na nestvůru. Vypadala jako obrovský chameleon. Waterovi došlo proč ho nestvůra nesežrala. Neměla žádné zuby. Barvu měla černou se světlezelenými pruhy. " Co to je ? " Zamumlal ospale Earth. " To nevím jistě, ale vím že to šlo po mě. " vzdychl Water. Od té doby drželi každý hlídku. Střídali se vždy po dvou hodinách. Příšera už nezaůtočila. Ráno sbalili deky a zahasili ohniště. Ze stvůry vyřezali kůži která byla silná jako pancíř a udělali z ní hezkou tvrdou košili. Tom měl jen hábit a tak mu ji darovali. Šli dál a dál, když už se zdálo, že cesta bude trvat věčně a nikdo nezaůtočí...začal se z lesa ozývat divný zvuk. Zlatí bojovníci se zaposlouchali......byl to křik nějakého zvířete. Toho zvířete, které zaůtočilo předchozí noc. Začalo se stmívat a křik sílil.

Rozdělali ohniště a poskládali si deky kolem něj. Earth držel hlídku jako první.

Nervózně se rozhlížel kolem plný očekávání. V dálce zahoukala sova a bylo slyšet šplouchání z nedaleké řeky. Najednou zašustil keř. Earth se postavil a naslouchal. Něco přeběhlo mezi keřem a stromem. " Kdo je tam?" zeptal se Earth. Žádná odpověď. Pár metrů od něj se ukázali dvě obrovské, zelené oči. Earth šel blíž. Vytasil svoji tyč. Earthovi se leknutím zatajil dech. Obmotal ho černý ocas a on upadl do bezvědomí....


Kapitola čtvrtá - Mizející členové


První se probudil Air a posadil se. Promnul si oči a podíval se na Earthovo místo. Nikdo tam nebyl. Airovi stuhla krev v žilách. Zatřásl s Firem : " Vzbuť se!! " Fire se posadil a nechápavě se podíval na Aira. Ten mlčky ukázal na prázdnou deku. Fire se zarazil a promnul si oči. Vztal a porozhlédl se. " Asi bude nejmoudřejší chvíli počkat než dospí ostatní....Earth by se mohl do té doby vrátit.." Air přikývl a lehl si. Water se vzbudil a ostatní mu vysvětlovali situaci. " Musíme ho najít...závisí na tom jeho život " řekl Tom. Všichli sklidili deky a odcházeli, když v tom si Water všiml, že na jednom stromě visí jakýsi lísteček. Fire nahlas četl: "Jestli chcete ještě někdy spatřit svého kamaráda..nehledejte ho. Bude to pro vás lepší. Držte se své cesty a nebudou žádné problémy. S pozdravem DD. " " Kdo je ten DD? " zeptal se Tom. " To já nevím, ale je to nějaké divné." řekl Water. Chtěli se už otočit a jít ale u stromu naproti nim se cosi zablesklo. " Co to je? " zeptal se nejistě Fire. " Nemám ponětí, ale půdu tam sám. Kdyby se semnou něco stalo. Potom by jsme to odnesli všichni. " řekl Air. Odešel ke stromu a ostatní se na něj napjatě dívali. Air už došel ke stromu a rozhlížel se. Zdálo se, že ho okolí uklidnilo a podíval se za strom. Vytáhl zářivě zelenou tyč se zlatými hroty na konci....Earthovu bojovou tyč. Potom se Air otočil na ostatní a zvedl ji nad hlavu. Vtom ho cosi chytlo a stáhlo za strom. Water se chtěl rozběhnout, ale Tom ho chytil a nepustil. Water se na něj otočil a vykřikl : " Co to děláš?! " "Slyšel si, mohlo by to být cokoli. Musíme ho obětovat." odpověděl Tom. " Ne! Já ho v tom nenechám! " rozkřičel se Water. " No tak! Water I vzpamatuj se!!! " křišel Tom. " Water si klekl na zem a dal ruce na tvář: " Tome jsme už jen tři! " " Já vím, ale musíme pokračovat v cestě. Je mi to líto " řekl Tom. Water vstal a šel po cestě dál......

Po dvou hodinách chůze byli tři poutníci už ze všeho unavení. Rozdělali jako obvykle oheň a lehli si. První měl hlídku Fire. Seděl tři hodiny a díval se kolem a potom ho vystřídal Water. Také seděl a díval se kolem sebe, ale tentokrát se mu zdálo, že v dálce vidí dvě zelené tečky. Zvětšovali se. To znamenalo, že se něco blíží. Stoupl si a díval se na ty dvě věci. Najednou se zastavili a dívali se směrem k němu. Water šel blíž a zdálo se mu, že slyší tlumené syčení. " Kdo jsi a co tu chceš!? " zeptal se Water. Odpověď nepřišla. Šel tedy blíž a poznal co to je. Byly to dvě velké zelené oči. Vtom se kolem Watera obmotal černý ocas a vyzvedl ho do vzduchu. Water nečekal ani vteřinu. Vytasil modrou katanu a sekal do jeho šupin. Nic se nestalo. Water vykřikl: " Forden! Fildr storlid su artfe! " Byli to magická slova dávného lidu o kterém neměl ani ponětí, ale zdálo se mu že je zná odjakživa. Voda v řece poblíž se vzepjala a obmotala gygantického hada (museli jste na to už přijít). Sevření kolem Watera povolilo a on běžel zpět k ohni. Zdálky sledoval jak voda bojuje s Hadem. Had se bránil, ale jen zajíštěl zuby do měkké tekutiny. Voda najednou stvrdla a had sebou bezmocně škubal. Po chvíli se zhroutil před Watera k zemi. Water si klekl k jeho hlavě a křičel na něho: " Kdo jsi? Co tu děláš ? Kde jsou naši přátelé? " Ale had jen bezmocně hleděl (had nemé víčka) a Water to už chtěl vzdávat, ale najednou se had rozesmál. Zasmál se srdečně a normálník smíchem. Water se na něj udiveně pohlédl. Had se přestal smát a začal mluvit : " Víš Watere já....jsem tvoje přátele nezabil...já jsem jenom prostředník...ale můj pán je uvěznil a ty s tím nemůžeš nic dělat! " Potom se had znovu rozesmál až přešel do kašle. " Ty lžeš ! " křičel Water. " Ne, já nelžu. Na důkaz toho ti dávám tyhle..hmmm..věci. " promluvil had a podal mu ocasem dvě zbraně. Zářivě zelenou Earthovu tyč a Airovu mačetu. Water je udiveně zvedl a chtěl pohlédnou na hada, ale on už tam nebyl. " Hade! Proč to pro nás děláš? " otázal se Water. Zaslechl jen slabou odpověď : " Já jsem drak!"

potom hlas zmizel a všechno upadlo do hlubokého ticha....

Kapitola pátá - další a další


Toho rána co zmizel drak se Fire a Tom probudili. Water jim vše pověděl a oni věc hodnotili. " Proč to udělal? " zeptal se Tom. " To já nevím, ale asi nechtěl být za lháře. Dal mi to jako důkaz. " odpověděl Water. " No dobrá, případ je tím vyřešen..Watere ty vem zbraně a vyrážíme vstříc dalším překážkám." řekl Fire a ostatní začali plnit úkoly....

Šli po zničené cestě mezi bažinami a dívali se kolem sebe. Toto prostředí se ani jednomu nelíbilo. " Ta cesta trvá věčně." Dnes nesmíme spát nebo tam dojdeme až za týden." řekl Tom. " Máš pravdu. Jdeme dál " odpověděl Water. Slunce začalo zacházet za hory a obloha byla červená jako fénixova křídla. Waterovi se zavíraly oči a podlamovaly nohy.Ostatní na tom byli podobně. Dnes ušli zhruba 30 mil a hory se pořád rýsovali v dálce. Kolem nich protékala řeka Ob. Water si k ní klekl a smáčel unavená víčka. V hladině vody viděl svůj odraz. Špinavý chlapec v nejlepších letech a od pusy k pravému oku mu svítila rudá jizva od draka. Water vstal a protáhl se: Je to úmorná cesta ale dojdeme tam ještě dnes!...nedojdeme...poletíme! Proč mě to proboha nenapadlo dřív?! Zdělil své myšlenky ostatním a ti jeho návrh přijali ve velkém jásání. Water protáhl svá bílá orlí křídla, která byla ztuhlá tak, že by rozmlátila i titan. Zamával s nimi a několika tempy byl ve vzduchu. Fire vysunul svá železná křídla (po Tomovi) a Tom vyskočil na svůj létající skate. Jen co vyletěli do vzduchu srazila je neviditelná stěna zpět na zem. " Co to má být? " divil se Fire. " Nějaká neviditelná stěna...někdo ji vytvořil abychom nemohli vyletět do vzduchu. " odpověděl Water. " Tak to je zlý. " řekl Tom. " Musíme jít po svých, ale bude to velice náročné. " sdělil Fire. Vyšli tedy a po zhruba 5 mílích už jim padaly víčka.

Rozhodli se že se utáboří v jedné husté křovině a nebudou zapalovat oheň. Než stačili určit hlídku už spali. Watera probudil velký křik a rány. Otevřel oči a zjistil, že je kolem něho hodně světla. Posadil se. Vedle něho seděli Tom a Fire. Byli ještě pořád v křovině a zamaskovaní. Fire pomalu rozhrnul křoví. Zarazil se a otočil se zpět : " Jsou tam tisíce křečkových vojáků a vojáků matrolixu. "

"Jak se odsud dostaneme? " řekl Tom. " To netuším. " odpověděl Water. Chvíli seděli a přemýšleli. " Nemáme jinou možnost..." řekl Water po dlouhé odmlce.

" Musíme bojovat. Už dlouhou dobu jsme nebojovali a nesmíme stratit všechnu sílu. " uvažoval Fire. " Ale tísíc vojáků na tři není zrovna rovný boj. " řekl Tom.

Water se usmál : " Mám nápad..." Už se na zemi válely tři mtvoly vojáků. Zlatí bojovníci si oblékli jejich zbroj a potichounku a nenápadně se vcucli do jednoho zástupu. Postupovali ve směru cesty. Všechny věci a zbraně měli obalené černou kůží a připnuté na těle pod zbrojí. Byla to úmorná cesta, ale nikdo s nimi neprohodil ani slovo. U jedné zatáčky nečekaně vyběhli pryč. Pár vojáků se za nimi otočilo. Nikdo však ani nepromluvil a zástup pokračoval v cestě. Tom ze sebe s velkou radostí a sténáním shodil zbroj a odepnul si věci kolem břicha. Měl velké podlitiny. Water se díval za Toma celý rozzářený. " Co se děje? " zeptal se Fire. Water mlčel a jen se potutelně díval na unaveného Toma který se právě opřel o stěnu skály. Vtom se i Fire začal smát. " To se vám jako líbí, že jsem zmožený, nebo co? " zeptal se Tom nechápavě. Water se rozesmál ještě víc když viděl Tomův nechápající výraz. Tom se otočil, protože si chtěl sundat batoh. Najednou se zarazil a podíval se nad sebe. Už chápal proč se mu smějí. Tom se totiž opřel o stěnu obrovské hory. Hory která byla součástí oborovského pohoří.Kapitola šestá - Slide


Šplhali už bezmála dvě hodiny s cílem zdolat stěnu hory a dostat se tak do velkého údolí na druhé straně. Na konci údolí byla obrovská jeskyně. Tam měli v plánu vejít. Lezli jako zkušení horolezci. Díky obrovské síla se přitahovali rychle jako pavouci a brzy se dostali až do údolí. Bylo zelené a tenká říčka ho protínala přesně ve středu. Na jeho konci byla velká jeskyně. Tak, jak se předpokládalo byla cílem celé výpravy. Zlatí bojovníci se vydali na cestu přes údolí. Po krátké cestě byli u jeskyně. Čekalo je nepříjemné překvapení. Fire se otočil směrem od jeskyně a strnul. Water se na něj podíval: " Co se stalo? " Fire jen natáhl ruku a povzdychl si. Na začátku údolí pochodovaly tisícovky křečkových vojáků. " Před nimi už neutečeme. " řekl Tom. " To tedy ne. " přikývl Fire. " Je načase bojovat. Nemůžeme pořád utíkat jako kdyby jsme se jich báli. Něco mi říká, že toto musím vykonat já. Běžte dál. Já tu zůstávám. Je to můj osud! " zvolal Water. Potom hodil Tomovi jednu svou katanu, aby se přesvědčili že žije. Když totiž zbraň přestane zářit je její majitel mrtvý. Tom ani Fire nic nenamítali a postupovali dále dovnitř. Fire našel po hmatu vyhaslou pochodeň. Zapálil ji mávnutím ruky a šli dál do jeskyně. Pochodeň jim svítila na cestu. Jeskyně se táhla moc daleko a je už bolely nohy. Když najednou Tom uklouzl po něčem slizkém a zaletěl do tmy. Fire běžel za ním, ale uklouzl také. V zemi před nimi se objevila díra a oni do ní spadli. Jeli teď po dlouhé a spirálovité skluzavce. Potom skluzavka skončila a vymrštila je na tvrdou a studenou zem. Byla tam obrovská tma. Jediné co bylo v místnosti vidět byla Firova zbroj a zbraně zlatých bojovníků. Tom se postavil. Před ním se rozsvítili čtyři stoly: Červený, zelený, modrý a šedý. Každý z barevných diamantů. V každém byl otisk zbraně jednoho zlatého bojovníka. Fire si stoupl také a šel ke stolu červené barvy. Přejížděl po něm rukou a potom vytasil Gersbring. Položil ho do jeho otisku. Stůl se rozzářil. Tom vzal všechny zbraně a každou z nich umístil na jeden stolek. Ze stolů vystřelil paprsek jejich byrvy a protnuly se na jednom místě na zdi. Na stropě se otevřel otvor velikosti dlaně a z něj svítilo sluneční světlo. Paprsek se spojil s ostatními a stěna na kterou ukazovali se rozevřela. Místnost se rozzářila obrovským světlem. Když ustalo, v otvoru ve zdi se na stojámku objevil meč. Ne ledajaký. Byl čtyřbarevný se zlatou záštitou. Tom k němu přistoupil a dotknul se ho. Najednou ho obmotal zlatý vír a meč zářil jako slunce. Na Tomovi se objevovala zbroj a hrozně křičel. Fire se jen tupě díval jak Tom trpí. Vír ustal a z něj se snesl rytíř s chameleonovým pancířem, fialovou kápí, zelenočervenou přilbou, která byla na konci vytvarovaná do korunky. Pod ní mu rudě žhnuly oči. V ruce svíral meč, který mu tohle způsobil a udělal z něj zase zlatého bojovníka. Fire k němu přistoupil: " Tome jsi to ty? " " Ne, už ne. Tom se ve mě ztratil a teď potřebuji nové a čistší jméno. Budu se jmenovat Slidewarrior na počest toho jak jsem uklouznul a dostal se sem a podle mého jména dávám meči jméno Slide. " odpověděl. Mezitím venku stál Water naproti obrovské armádě. Katanu měl schovanou a postavil se na skálu před celým vojskem: " Dnes, padnu já nebo vy. Dnes se ukáže kdo bude žít nebo zemře. Dnes se naplní můj, nebo váš osud." Na odpověď se celé vojsko zasmálo odporným smíchem. Water se na ně udiveně podíval a potom si vzpoměl, že na sobě má pořád černé brnění. Takhle to potřebuji, využiji okamžiku překvapení, pomyslel si. Celá armáda se dala na pochod proti němu a on v okamžiku kdy byli úplně u úpátí skály ze sebe shodil zbroj. Zazářil jako slunce na noční obloze.

Vojsko se na něj vyděšeně podívalo. " To je ten vodní démon! " křičeli. Water vytasil katanu a v druhé ruce se mu vytvořil vodní štít ve tvaru erbu. Vyšel proti vojsku. Vypadalo to komicky, ale odvážně. Jeden proti tisícům. Armáda se přede ním rozestupovala a tvořila cestu svým středem. Water šel mezi černými příšerami. Ty se mu posmívaly a ukazovaly si na něj. Šel dál, a došel až na konec vojska. Sklonil hlavu a čekal. Vtom okamžiku se k němu snesl černý drak...


Slidewarrior a Fire přemýšleli, jak se dostat ven z jeskyně. Najednou Slide dostal nápad:" Na něco jsem zapomněl! " Zavřel oči a chvíli si něco mumlal, potom se posadil na nejbližší kámen a pozoroval skulinu, odkud sem vnikal sluneční paprsek. " Fire! Polď sem, nebo příjdeš k úrazu! " křikl na něj Slidewarrior. Vtom okamžiku se probořil strop a do jeskyně spadl velký svalnatý muž s červenou kápí na hlavě a obrovskou dvojbřitvou sekerou. Byl to KAT. Slidewarrior k němu byl stále vázán a byl jeho pánem. Všichni tři vyskočili dírou ve stropě a hnali se na pomoc příteli...Kapitola sedmá - Síla vody


Drak se na něj zlostně díval a Water měl skloněnou hlavu. " Podívej se na mne, vodníku. Nebo z tebe vymlátim všechnu vlhkost. " řekl drak pobaveně. Water se zmítal vzteky, ale nedal to na sobě znát: "Vítej dráčku. Jak se má tvůj opovážlivý smysl pro humor? " Drak se napřímil a z jeho tlamy vyšlehl oslnivý plamen. Water ho nádherně vykryl štítem. " To se dělá?! " zasmál se Water. Drak vypadal velice mohutně. Water neproti němu byl jako rodinný domek proti mrakodrapu. Zlatý rytíř proti velké černé stvůře. Konečně začal boj. Drak se po něm vrhl a chtěl ho spolknout, ale Water uskočil a sekl ho katanou do nosu. Po zemi se rozlila čarná krev. Drak se rozběsnil ještě víc. Ohnal se po něm ocasem. Water na něj skočil a vyšvihl se mu za krk. Bodl ho mezi lopatky a seskočil. Drak zavyl a upřel na Watera strašné zelené oči. Otevřel pusu a vystřelil na něj obrovskou ohnivou kouli. Water ji přeskočil mohutným skokem a sopadl až za draka. Drak, nevědom si toho, že Water je ještě živý, se proměnil do své lidské podoby. Byl to Fire Dragon. DD..Dark Dragon..že mě to nenapadlo dřív! Blesklo Waterovi hlavou. Fire Dragon byl rytíř oděn do stříbrné zbroje se zeleným měsícem na hrudi. U boku se mu houpal zelený meč...Měsíční smrt.. Water se k němu přiblížil a přiložil mu katanu ke krku. " ÁÁÁ...náš hrdina ještě nezemřel! " lekl se Fire Dragon. Jako bleskl se vymanil zpod katany a vytasil svůj meč. Dvě zbraně se střetly. Modrý a zelený zablesk se protínaly a vyluzovaly nepěkný zvuk. Vtom Fire Dragon vykřikl :"CARBONARIA!!"Water zelený blesk vykryl štítem a tak tak, že ho to neodhodilo. Štít nátlakem praskl.

Fire Dragon vykřikl další slova : " ORDE! Artfe gersbring reca dorfen! " Na jeho povel začaly z nebe padat ohnivé koule. Water neměl žadnou šanci úniku. Najednou se v něm cosi pohnulo a on nevěděl jak se mu to podařilo udělat. Vykřikl :"FORDEREN!" Kolem něj se vytvořilo obrovské vodní silové pole a ohnivé koule se na něm rozprašovaly. Potom Water obrátil svůj hněv na omámeného Fire Dragona . Obrovský proud vody ho zasáhl do hrudi a on odletěl, narazil do skály a omráčený spadl k zemi. Water byl po magické lekci zmožen. Ještě tu pořád bylo obrovské vojsko a on už dál nemohl....

Vojáci se na něj začali vrhat jden po druhém. Water odrážel a zabíjel směšné útoky a potom vyčerpáním padl na kolena. Jeden voják se napřáhl ke smrtelnému úderu. Najednou se vedle Watera objevili Fire a Slidewarrior. Gersbring vzplál rudým plamenem a Slide se blízkal všemi barvami duhy. Oba dva pozabíjeli zbytek vojska a klekli si k Waterovi. Ten byl už v polospánku a vyčerpáním omdlel...


Kapitola osmá - Konec


Když Slidewarrior, Fire a Water osvobodili svoje přátele z Fire Dragonova vězení, všichni se radostně shledali. Vyprávěli si co se jim stalo a navzájem pochvalovali i vyčítali svoje činy. Obdivně se dívali na Slidewarriora, který s korunkou vypadal jako král a když si přilbu sundal, byl to starý znamý Tom, ale jen trochu veselejší a hezčí. A tak končí příběh legendy Slidewarriora a začíná začátek všeho nebezpečí. Waterova odvaha porazila Fire Dragona. Malá jiskřička naděje pro naše přátele. Jedno je ale jisté, Dobra je tu víc než by se předpokládalo a já doufám, že ho bude ještě víc...